Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik tarafından ayçiçeği avans ödemesi belli oldu. Açıklanan bilgiye göre %40 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 12.000 TL avans ödemesi yapılacak.

Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatlarını açıkladı

Çiftçinin günlerdir beklediği avans ödemesi belli oldu. Trakya Birlik tarafından açıklanan bilgiye göre %40 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 12.000 TL avans ödemesi yapılacak.

Trakya Birlik tarafından  yapılan açıklamaya göre; “Ülkemizde bu yıl toplam yağlık ayçiçeği rekoltesinin asgari 1.800.000 – 1.850.000 ton seviyesinde gerçekleştirilerek, ülke yeterlilik oranının %70 seviyesini aşması beklenmektedir. Bölgemizde ise hasat Ağustos ayı ortalarında başlamış olup süregelen yağışların etkisiyle daha geniş bir zaman periyoduna yayılarak devam etmektedir. Borsa ve serbest piyasada hasadın ilk başladığı günlerde 40 randıman karşılığı Ayçiçek tohumu fiyatı düşük hacimli olarak 11.000 – 11.500 TL/Ton seviyelerinde işlem görmekte iken, Ukrayna ve Rusya’nın yüksek devir stoklarının varlığında tahıl koridorunun işlerlik kazanmasının etkisiyle ürün fiyatları hızlı şekilde gerilemiş ve yerli sanayici tedarik konusunda ağırlığını ithal ürüne vermeye başlamıştır. Bu gelişmelerin ışığında gerek yurt dışı tarım ürün fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşlerin etkisi gerekse de iç piyasada talep yönünde yaşanan ciddi daralmanın etkileriyle yurt içi yağlık ayçiçeği fiyatları 10.000 – 10.500 TL/Ton bandına gerilemiş bulunmaktadır. Hâlihazırda sıfır gümrük vergisi uygulaması devam eden ayçiçeği ithal maliyetleri %40 yağ karşılığı 10.000 – 10.250 TL/Ton seviyelerine, ithal ham yağ fiyatları ise 22.000–22.500 TL/Ton seviyelerine gerilemiştir. Birliğimiz tarafından, iç ve dış piyasa koşullarında ortaya çıkan tablo, üretici talep ve gelir beklentileri ilgili bakanlıklarımızla sezon öncesi paylaşılarak, piyasada oluşan ticari risklerin minimize edilmesi, bu suretle üretici beklentilerinin karşılanması noktasında gerek ürün desteği gerekse de ithal ürünlerle ilgili tanımlanabilecek uygulamaların ülke üretiminde yakalanan ivmenin önümüzdeki sezonda da sürdürülmesinde çok önemli katkılar sağlayacağı ifade edilmiştir. Birliğimizce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2022/2023 sezonunda üretici ortaklarımıza %40 yağlı baz ürün için 12.000 TL/Ton avans ödemesi yapılmasını karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan % 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans ödemesi 12.720 TL/Ton, %50 yağlı ürün için avans ödemesi 13.800 TL/Ton olarak uygulanacaktır.” İfadelerine yer verildi.

Ayrıca belirlenecek ön alım fiyatı üzerinden döküm yapan üreticilere fark ödemesinin de yapılacağının belirtildiği açıklamada, yüzde 41’in üzerinde yağ oranı çıkan ürünlerin yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirileceğin ifade edildi.

Birliğe bağlı 48 kooperatif içerisinde 108 alım merkezinin bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, ayçiçeği mubayaasının gün itibari ile 100 bin tona yaklaştığı kaydedildi.

Haber Merkezi