Halis Gürselam

ÇAMUR AT İZİ KALSIN, YANINA KAR KALSIN DÖNEMİ GERİDE KALDI!

Halis Gürselam

ÇAMUR AT İZİ KALSIN, YANINA KAR KALSIN DÖNEMİ GERİDE KALDI…

SENİN DEVRİN KAPANDI…

Şehirdeki hemen her kurum ve herkesle kavgalı…

Bulunduğu konumu kötüye kullandığı için çalıştığı kurumdan el çektirildi…

Hakarete varan yazılar yazdı…

Toplumun ahlak değerlerinin sınırları dışındaki, tercihleri sorgulandı…

Yetmedi her kuruma, her kişiye dönük sözüm ona eleştiri adı altında okuyanın yüzünü kızartan yazılar yazdı.

Dostum dediklerine bile menfaati dışında hareket edince tüm değerleri hiçe sayarak gazeteci kimliğini kullanarak toplum gözünde değersizleştirmeye çalıştı…

Unutmadan söyleyeyim ‘bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.’ Diye veciz bir söz var.

Yüzüne gölge düşmüş bu şahsiyetin, yedikleri içtikleri ayrı gitmediği birçok dostu yüz kızartıcı suçlardan tutuklu…

Suçları ne mi?

Sanırım tüm kent ne halt ettiklerini biliyor. Neyse…

Basın etik ilkelerini de alta ekleyeyim olmaz ya belki okumak anlamak ister…

        1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.

        2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.

        3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.

        4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

        5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.

        6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz.

        7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.

        8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.

        9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse "suçlu" ilan edilemez.

        10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.

        11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

        12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.

        13. Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.

        14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

        15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.

        16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

Yazarın Diğer Yazıları