'EYT'ye ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bizi de sevindirdi'

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamelerinde yer verdikleri 3600 ek gösterge beklentisinin karşılanması, asgari ücretin ve tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar bir kısmının vergi dışı bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

'EYT'ye ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bizi de sevindirdi'

Öğretmenlere Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla birlikte maaşlarında düzenlemeler yapılmasını talep ettiklerini aktaran Tercan, Sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gibi birçok konuda çalışma yapıldığını ifade etti.

Muhtarların aylık ücretlerinin en az asgari ücret düzeyinde belirlenmesi başta olmak üzere birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi ve EYT'ye ilişkin düzenlemenin de Meclis gündemine gelerek çözüme kavuşturulacak olmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirten Tercan, "Ayrıca, kamuda geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan tüm personelin kadroya geçmelerini sağlayacak düzenlemelerin de kısa sürede hayata geçirilecek olmasını takdirle karşılıyoruz. 16 yıldızın ışığını cevherinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin 21'inci yüzyılı aydınlatacak bir güneş olması için ortaya koyulan çabaların durmaksızın devam etmesi gerektiği inancındayız. Bu inançla Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması gerektiği görüşündeyiz. Toplumun tüm kesimlerini insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücü niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Pandemi süreci ve sonrasında yaşanan olumsuz ekonomik durumdan vatandaşların etkilenmemesi için gerçekleştirilen asgari ücret iyileştirmeleri esnaf ve çiftçilerin ödediği SGK primlerini de arttırdığını aktaran Tercan, Özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin primlerini ödemekte güçlük çektiğini belirtti.

9000 prim ödeme gününe sahip esnaf ve sanatkârlardan emekli oluncaya kadar alınacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde indirim yapılmasını temenni ettiklerini belirten Tercan, "Binlerce esnaf ve sanatkârımızın 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan çalışma sürelerinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilmesi ve bu sürelerin borçlanılmasına imkân verilmesi taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Sisteminde kendi adına prim ödeyenlerin emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısıyla bağlanan emekli aylıklarındaki adaletsizlikler de giderilmelidir. Kamuda eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve iş barışının sağlanması adına düzenleme yapılması gereken bir diğer alan da eczacılarımızla ilgilidir" şeklinde açıklamada bulundu.

Eczacıların artık ekonomik kaygıları ile gündem olmak istemediğini ifade eden Tercan,"Eczacılar, eczacılık yapmak istiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan eczacılarımız başta olmak üzere bütün kamu ve kurum kuruluşlarında sağlık personelinin özlük hakları ve çalışma şartlarında yapılacak iyileştirme ve düzenlemelere eczacıların da dâhil edilmesi iş barışının sağlanabilmesi adına bir yükümlülük ve hakkaniyetin gereğidir. Bu noktada, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 84'üncü maddesinde hekim ve diş hekimleri yer alırken eczacılara yer verilmemesi eksikliği de ivedilikle giderilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Çıraklık ve mesleki eğitimin özendirilmesi adına sigortalıların çıraklık ve staj sürelerinin fiili bir çalışmaya dayanmasının dikkate alınarak bu sürelerin hizmetten sayılması ve sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmasını talep ettiklerini belirten Tercan,  "Atılacak bu adım Mesleki Yeterlilik Kurumunun da müstesna gayretleriyle yüksek standartlı ve belgelenebilir mesleki donanımlı büyük bir insan gücünü Türkiye'ye kazandıracaktır. Mesleki yeterlilik belgesinin ilk kez verilmeye başlandığı 2008'den bugüne kadar 2,3 milyon nitelikli iş gücüne ulaşılmış, bu iş gücünün yüzde 92'si çalışma hayatına kazandırılmıştır. Ne yazık ki bu sayı içerisinde nitelikli ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kadınlarımızın oranı oldukça düşük seviyededir. "Toplumun ilerlemesi toplamın ilerlemesiyle mümkündür." anlayışından hareketle Türkiye Yüzyılı vizyonu ve "lider ülke Türkiye" hedefimiz için kadın iş gücümüzün ekonomiye dâhil edilmesine ihtiyacımız vardır" dedi.

MHP olarak çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işleyenlerle ilgili olarak kararlarını defalarca dile getirdiklerini aktaran Tercan,"Genel Başkanımızın da bizlerin de en net şekilde, defalarca söylediğimiz bir husus var; bu suçu işleyenler kim olursa olsun idamsa idam, en ağır ceza ne gerekiyorsa yapılsın" dedi.

Haber Merkezi