EDİRNE HABER GAZETESİ
Haber giriş tarihi: 21 Şubat 2020 Cuma, 23:39
Burs-Eğitim toplantısı düzenlendi
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi, üye ve burs alan öğrencilerin katılımı ile Burs -Eğitim toplantısı gerçekleştirdi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi, üye ve burs alan öğrencilerin katılımı ile Burs -Eğitim toplantısı gerçekleştirdi.

Ocak Ayı’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği semineri gerçekleştirdiklerini belirten Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Başkanı Vildan Yazıcı, ardından feminist teoriye ve Türkiye’deki feminist yaklaşımlara bir göz atmanın çok anlamlı olacağını düşündükleri için Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi İlke Oruç’u davet ettiklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi İlke Oruç yaptığı sunumda, feminizm, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları gibi konulara değindi.

“Her ay farklı bir konu ile devam edeceğiz”

Ayrıca bu teorik yapı içerisinde Liberal feministler, Maxist sosyalist feministler, radikal feministler, psikoanalitik feminizm ve post-yapısalcı feministlerin tartıştıkları temel noktalar üzerinde duruldu.

Eğitim çalışmalarının sonunda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesine üye olan Avukat Görkem Tan, Avukat Özge Hazır ve Dr. Serap Kurt’a dernek rozetleri takıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Başkanı Vildan Yazıcı, eğitim çalışmaları ve seminerlerin her ay farklı bir konu ile devam edeceğini söyledi.

Özlem Ceylan